a

Emma Marie

and

Roko Button

15. October 2018.

at 7 o’clock in the evening
Villa Macadamiana second at Marianberg
Hilltop Dr Menomonee Falls, WI 53051 US

top
Image Alt

Kolonyanın Tarihçesi

k3
  • Kolonyanın mucidi Johann Maria Farina olarak bilinir. Johann Maria Farina 8 Aralık 1685, Santa Maria İtalya’da dünyaya gelir. Farina 1709’da İtalya’dan Köln’e göçer ve burada Farina Gegenüber adlı bir şirketini kurar…
  • Dünyanın ilk kolonyası burada üretilmiştir. Koku alma duyusu son derece gelişmiş olan Farina’nın yarattığı karışım Rokoko döneminin ihtişamlı saray hayatı ve davetleri arasında hızla yayılır.
  • Kolonyanın (Eau de Cologne) keşfi ve ilk üretimine ilişkin iki farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden ilkine göre kolonya ilk olarak Maria Farina tarafından, 1709 yılında Fransızca adı ile “Eau de Cologne” (Köln Suyu) üretilmiştir Eau de Cologne’un tarihine ilişkin diğer bir görüş ise; Kolonya’nın üretiminin 1792 yılında Almanya’nın Köln şehrinde yaşayan Wilhelm Muelhens tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır. Wilhelm Muelhens üretmiş olduğu kolonyaları “4711” markası adı altında ünlendirmiştir
  • Kolonya endüstrisinin gelişme göstermesinin temelinde, tarih boyunca güzel kokuların insan hayatında her zaman önemli bir yer edinmesi ve bir ihtiyaca dönüşmesi yer alır. Tarihsel süreçte dinsel amaçlarla, kişisel bakım amacıyla ya da güzel kokma isteğinin yanı sıra şifa verici niteliğiyle de koku kullanımı temel ihtiyaçlardan sonra önemli bir ihtiyaç olarak gündelik hayatta yerini almıştır. İnsanların güzel kokulara olan ilgisi zaman içinde, dünyada büyük bir parfüm ve kolonya endüstrisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kolonya, kullanım amaçları doğrultusunda farklılaşan talep özellikleriyle ilerleyen yıllarda parfümden bağımsızlaşarak gelişme göstermiştir. Kolonya, çeşitli doğal (bitkisel ve hayvansal kaynaklar) ve sentetik esasların etanol ya da etanol-su karışımıyla belirli oranlarda damıtılmasıyla üretilir Bilinen ilk kolonya örneği olan Eau de Cologne’nin (Köln Suyu), üretimi ve ünü bugüne kadar sürmüş olup Türkçeye önce “kolonya suyu” olarak girmiş, daha sonra üretilen buna benzer tüm “Eau de Toilette” türleri “kolonya” şeklinde adlandırılmıştır. Kolonya ve parfümün ayrımı, içine katılan “esans/etil alkol” oranına göre değişmektedir. Bu oran kolonyada yaklaşık yüzde 3’tür.
  • Esasen Avrupa kökenli bir ürün olan kolonya, ülkemizde ilk olarak II. Abdülhamit döneminde (1870-1909) kullanılmaya başlanmıştır (Yentürk, 2011). Avrupa kökenli bir koku çeşidi olan kolonya, Türk toplumunun kullanım özellikleriyle kültürel bir anlam kazanmıştır. 19. yüzyılın başlarında sanayileşmelerini tamamlayan Avrupa ülkeleri, ürettikleri malları daha kolay bir † Itriyat: Sürünülecek güzel kokular Itriyatçı: Güzel kokular, makyaj malzemesi satan kimse veya yer (TDK,2016). şekilde pazarlayabilmek amacıyla diğer devletlerle ticaret anlaşmaları imzalanmıştır.
  • Ülkemizde kolonyanın ilk ithal edilmesi II. Abdülhamid Han döneminde yine Farina’nın kolonyasıyla olmuştur. O dönemde konuklara geleneksel ikram olan gülsuyu yavaş yavaş yerini kolonyaya bırakmış – tır. Lakin Osmanlı’da da ilham sahibi girişimciler vardır. Geleneksel gülsuyunu harmanlayıp gül kolonyasına çevir – mekte geç kalmadılar. 1882’de kurulan ilk ıtriyat fabrika – sında Ahmet Faruki vatanın ilk “milli” kolonyasını üretir. Halk tarafından “odikolon” olarak adlandırılan Eau de Co – logne zamanla “kolonya” adı ile evrimleşir.

İlk olarak İstanbul’da Galata ve Pera, İzmir’de Frenk mahallesi ve diğer liman kentleri büyük kozmetik ve parfümeri mağazalarının açıldığı, Osmanlı kadınlarının geleneksel güzellik ürünlerinden kopup, modern güzellik ürünleriyle tanıştığı merkezler olmuşlardır. Daha sonraki yıllarda demiryollarının gelişmesiyle liman kentlerindeki tüketim yavaş yavaş iç kısımlara girmeye başlamıştır. Yurt dışından gelen yabancı ıtriyat malzemelerinin arasında en fazla rağbet gören ürün kolonyalar olmuştur Türkiye’nin koku tarihinde Türk ıtriyatçıların önemi çok büyüktür. Her ne kadar kullanılan kokuların çoğu Avrupa’dan gelmiş olsa da Türk ıtriyatçıların koku dünyasına yaptıkları katkılar yadsınamaz. Üretilen kokular kadar koku ticareti yapan esnaf da Osmanlı’da önemlidir. Özellikle İstanbul ve çevresinde yoğun olarak uğraşılan ıtriyatçılık bir meslek olarak kabul edilmiştir

  • Koku tarihimizde yer alan bu ıtriyatçılar Osmanlı Döneminde Avrupa ülkeleriyle yapılan Serbest Ticaret Anlaşması, fabrika ürünü ucuz İngiliz mallarının ülke içinde yaygın bir şekilde tüketilmesine hukuki zemin hazırlamıştır (Mutluer, 1995). 19. yüzyıl sonlarına kadar ülkemizde alkolsüz parfümler, kokulu yağlar hâkim olurken, ticaret anlaşmalarıyla birlikte ithalatın artış göstermiş olması Avrupa’da üretilen sentetik kokuların ve ıtriyat† ürünlerinin Osmanlı’da yaygınlaşmasına sebep olmuştur.